حضور شرکت گارنی ریزپرداز در دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

حضور شرکت گارنی ریزپرداز در دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی بدون شک بهترین فرصت برای ارتباط بین جامعه آزمایشگاهیان و شرکت های فعال در این حوزه را فراهم نموده است. در این راستا شرکت گارنی ریز پرداز یکی از با سابقه ترین شرکت ها از نظر حضور در این کنگره و نمایشگاه در دوازدهمین کنگره بین المللی...