الایزا واشر چیست؟

الایزا واشر چیست؟

در کلیه تست های سنجش ایمنی اعم از رقابتی و غیر رقابتی، میزان ثابتی از مولکولهای نشان‌دار به همه چاهکها افزوده می شود. لذا پس از انجام واکنش چنانچه اتصال آنتی ژن – آنتی بادی روی سیگنال ارسالی تاثیری نداشته باشد، کلیه لوله ها یا چاهکها داراری مولکولهای نشاندار یکسانی...
ویروس اچ پی وی چیست؟

ویروس اچ پی وی چیست؟

ویروس اچ پی وی یا پاپیلومای انسانی یک ویروس حاوی DNA است که بیش از دویست رده آن شناخته شده است و بیش از 40 نوع آن نواحی جنسی را درگیر می کند. بسیاری از زنان در طول زندگی دست‌کم یک ‌بار به بیماری HPVمبتلا می‌شوند. در بسیاری از موارد این بیماری هیچ اثر خاصی بر سلامت...
چک لیست عمومی در تستهای الایزا

چک لیست عمومی در تستهای الایزا

سه عامل اصلی در جوابدهی خوب و با کیفیت در تست های الایزا (ELISA) به طور خلاصه عبارتند از: عامل انسانی ( دقت اپراتور در انجام مراحل آماده سازی کیت ) عامل کیفیت کیتها از لحاظ کیفیت محلولها، نحوه و شرایط نگهداری کیت لوازم جانبی و دستگاههای مورد استفاده از جمله مهترین...
طبقه بندی الایزا

طبقه بندی الایزا

سیستم الایزا بر اساس شیوه شناسی تشخیصی به چند گروه تقسیم میشود که عبارت اند از: الایزای مستقیم (Direct Elisa): در این نمونه آنتی ژن یا آنتی بادی موجود در نمونه ی که باید تشخیص داده شود به طور مستقیم بر سطح فاز جامد کوت میشود و سپس آنتی بادی یا آنتی ژن مکمل ان که...
واکنش آنتی ژن وآنتی بادی

واکنش آنتی ژن وآنتی بادی

لازمه هر سنجش ایمنی، واکنش بین آنتی ژن و آنتی بادی هست.جهت ردیابی آنتی ژن یا آنتی بادی را با آنزیم، نشاندار میسازند.به عمل نشاندار سازی، کونژوگاسیون و به ملکول آنزیم دار، کونژوگه آنزیمی میگویند. چنانچه آن آنتی ژن کونژوگه گردد، روش را EIA(Enzyme Immunoassay) گویند، و...
کاهش خطا در سنجش فتومتری

کاهش خطا در سنجش فتومتری

آزمایشات بیولوژیک وابسته به سنجش فتومتریک از قبیل (ELISA, BCA, Proliferation assay (MTT و غیره که وابستگی مستقیم به طیف رنگی ایجاد شده برپایه روش رنگ‌سنجی نوری دارد، بعضاٌ در اثر عدم توجه به جزییات ابتدایی در روش‌های رنگ‌سنجی منجر به جوابهای غیر واقعی می شود. از این...