تاکنون این دستگاه بدون مشکل فعال می باشد

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر حسنی گودرزی شهرستان بروجرد یک دستگاه الیزا از شرکت گارنی خریداری نموده و تاکنون این دستگاه بدون مشکل فعال می باشد امیدواریم این شرکت در راستای خدمت رسانی به جامعه ازمایشگاهی بیش از پیش موفق باشد

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر حسنی گودرزی
جناب اقای دکتر مهرابی

۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ،۰۹:۲۳:۲۸ +۰۰:۰۰

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر حسنی گودرزی
جناب اقای دکتر مهرابی